Καρδιολόγος-Ζώνιος-Ιωάννινα

Δοκιμασία Κόπωσης

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΤΑΠΗΤΑ

Προκαλείται η αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης με τη χρήση κυλιόμενου τάπητα, όμοιου με αυτού του γυμναστηρίου με παράλληλη όμως καταγραφή καρδιογραφήματος, ώστε να ανιχνευθεί τυχόν ισχαιμία του μυοκαρδίου στα διάφορα στάδια της άσκησης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα εκτίμησης του λειτουργικού σταδίου της καρδιακής ανεπάρκειας και η μακροχρόνια παρακολούθησή του.

avatarΓιώργος Κ. Ζώνιος
Ειδικός Καρδιολόγος
28ης Οκτωβρίου 21
45444, Ιωάννινα
phone226510 21775 
mob26977 689-955