Καρδιολόγος-Ζώνιος-Ιωάννινα

Ανατομία Καρδιάς 2

Οι τέσσερις βαλβίδες της καρδιάς ταξινομούνται σε δύο τύπους - τις κολποκοιλιακές [μιτροειδής και τριγλώχινα] και τις μηνοειδείς [αορτική και πνευμονική]. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική. Κατά τη συστολή, οι κολποκοιλιακές βαλβίδες είναι κλειστές και οι μηνοειδείς βαλβίδες είναι ανοιχτές.

heart-in-systole 

Στη διαστολή ισχύει το αντίθετο. Οι κολποκοιλιακές βαλβίδες ανοίγουν για να επιτραπεί η κοιλιακή πλήρωση και οι μηνοειδείς βαλβίδες κλείνουν για να εμποδίσουν της αναστροφή του αίματος προς την καρδιά είτε από τη συστηματική είτε από την πνευμονική κυκλοφορία.

heart-in-diastole

Σε υγιή άτομα αυτές οι βαλβίδες εκτελούν τις παραπάνω λειτουργίες πολύ καλά. Σε παθολογικές περιπτώσεις οι πιο κοινές ανωμαλίες αυτών των βαλβίδων είναι:

  • Στένωση
  • Ανεπάρκεια (ατελής σύγκλειση, η οποία προκαλεί αναστροφή αίματος ή διαφυγές, γνωστή και ως Παλινδρόμηση)
  • Συνδυασμός στένωσης και ανεπάρκειας

Επειδή οι κολποκοιλιακές και οι μηνοειδείς βαλβίδες λειτουργούν αντίθετα στον καρδιακό κύκλο, τα αποτελέσματα της στένωσης και της ανεπάρκειας είναι διαφορετικά. Η στένωση των μηνοειδών βαλβίδων προκαλεί συστολικά φυσήματα: στένωση αορτής(ΣΑ) και στένωση πνευμονικής(ΣΠ). Η στένωση των κολποκοιλιακών βαλβίδων προκαλεί διαστολικά φυσήματα: στένωση μιτροειδούς(ΣΜ) και στένωση τριγλώχινας(ΣΤ). Η ανεπάρκεια των μηνοειδών βαλβίδων συνδέεται με διαστολικά φυσήματα: ανεπάρκεια αορτής(ΑΑ) και ανεπάρκεια πνευμονικής(ΑΠ). Η ανεπάρκεια των κολποκοιλιακών βαλβίδων προκαλεί συστολικά φυσήματα: ανεπάρκεια μιτροειδούς(ΑΜ) και ανεπάρκεια τριγλώχινος(ΑΤ).

 

avatarΓιώργος Κ. Ζώνιος
Ειδικός Καρδιολόγος
28ης Οκτωβρίου 21
45444, Ιωάννινα
phone226510 21775 
mob26977 689-955