Καρδιολόγος-Ζώνιος-Ιωάννινα

Υπηρεσίες

Πλήρης Καρδιολογική Εξέταση

01

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

02


Δοκιμασία Κόπωσης

03

 Υπερηχογράφημα (Triplex) Kαρδιάς

04


Μελέτη Υπέρτασης | Καταγραφή - Ανάλυση Αρτηριακής Πίεσης

05

Μελέτη Αρρυθμιών | Καταγραφή - Ανάλυση Καρδιακού Ρυθμού

06


Μελέτη Λιπιδίων, Λιπιδαιμικού Προφίλ & Καρδιαγγειακού Κινδύνου

07

 
avatarΓιώργος Κ. Ζώνιος
Ειδικός Καρδιολόγος
28ης Οκτωβρίου 21
45444, Ιωάννινα
phone226510 21775 
mob26977 689-955